Cây thuốc quý có công dụng tránh thai

Việc tìm ra loại lá tránh thai bắt nguồn từ một tục lệ rất đẹp của tộc người Vân Kiều, đó là tục lệ đi sim.

Không có nhận xét nào:

Phát triển bởi: Tap Chi Thoi Trang - Email: daotaohocseo@gmail.com - Seo bởi: Dịch vụ seo - Hotline: 0934.661.749